“Зөв сонголт – амжилт, аз жаргалын үндэс”

Дорнод их сургууль, “Еducation USA” боловсролын зөвлөгөөний төвтэй хамтран зохион байгуулж буй мэргэжил, сургуулиа хэрхэн сонгох, Америкийн магадлан итгэмжлэгдсэн их сургууль, коллежид элсэн суралцах боломжийн талаар үнэн бодит, шинэчлэгдсэн, цогц мэдээллийг өгөх “Зөв сонголт – амжилт, аз жаргалын үндэс” сэдэвт лекцэд суралцагчдаа хамруулж байгаа ТА БҮГДЭДЭЭ баярлалаа.
БИД
Уйдаахгүй байж урамшуулна
Удаахгүйг хичээж урам зориг өгнө.