Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

Дорнод их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын багш, оюутнууд Дорнод их сургуулийн дэргэдэх Түшиц цэцэрлэгтэй хамтран “Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа” зохион байгууллаа.