Докторын хөтөлбөр

11 сар 29, 2018 dornodedumn 0

Олон улсын нийтлэг жишиг хандлага, боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, боловсролын шинэчлэлийн үндсэн зарчимд нийцэхүйц нийгэм, эдийн засаг, бизнес, боловсролын шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлүүдэд тулгуурлан,… Дэлгэрэнгүй

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

11 сар 29, 2018 dornodedumn 0

Олон улсын нийтлэг жишиг хандлага, боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, боловсролын шинэчлэлийн үндсэн зарчимд нийцэхүйц нийгэм, эдийн засаг, бизнес, боловсролын шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлүүдэд тулгуурлан,… Дэлгэрэнгүй