“АМЬДРАХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ БА ХУВЬ ХҮНИЙ САНХҮҮ” сэдэвт PBL сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.