“Бага насны хүүхдийг хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлж, хамгаалах мэдлэг, чадвар олгох” сургалтыг зохион байгуулагдлаа