“Монгол-Хятад-Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн баг Дорнод их сургуультай танилцлаа.