Дорнод Их Сургуулийн “Өглөөний хүн” уулзалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.