МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

Олон улсын нийтлэг жишиг хандлага, боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, боловсролын шинэчлэлийн үндсэн зарчимд нийцэхүйц нийгэм, эдийн засаг, бизнес, боловсролын шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлүүдэд тулгуурлан, судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээж хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, туршилт судалгааны арга зүйг магистрын хөтөлбөрөөр олгоно.
Хөтөлбөрийн чиглэл:
• Боловсрол судлал
• Боловсролын удирдлага
• Бага боловсролын заах аргазүй
• Сургуулийн өмнөх боловсролын аргазүй
• Төрийн захиргааны удирдлага
• Бизнесийн удирдлага
Хичээлийн багц цаг:
o Мэргэжлийн магистр-35 багц цаг
o Судлаач магистр-30 багц цаг
Сургалтын хэлбэр, хугацаа:
• Өдөр-1,5 жил
• Эчнээ-2 жил
Сургалт эхлэх хугацаа:
• III, IX сар
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага:
• Бакалаврын зэргийн дипломын голч дүн 3.0 ба түүнээс дээш
Хөтөлбөрт элсэгчийн бүрдүүлэх материал
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Бакалаврын диплом нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
• Цээж зураг 2% /3*4/
• Суралцах гэрээ /гэрээг бөглөх/
• Бүртгэлийн хураамж 10,000₮
• Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /Төрийн банк 261700013185, Төлбөр-1,950,000₮/
Холбоо барих утас: 70584555