“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ II” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО.