‘Хүслийн шинэ жил’ цэцэрлэгийн хүүхдийн сүлд модны наадам боллоо.