Оюутны санаачилгын төслийн сонгон шалгаруулалт боллоо.