“Цахим хичээлийн бэлтгэл” практик сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.