Дорнод их сургуулийн багш нар Халхгол суманд ажиллаж байна.