Англи хэлний олон улсын HIPPO-2019 уралдааныг орон нутагтаа анх удаа зохион байгуулж байна.