Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн ажилд шалгаруулж авна.