ОЮУТАН ТАНД нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа