“Энхийн манаа” сурагчдын баг II-бүсээсээ шалгаран, аймагт өрсөлдөх эрхээ авлаа.