Доктор, профессор Ж.Цэвээнжав “СУРАХУЙ-СУРГАХУЙ” сэдэвт лекц уншиж, зөвлөгөө өглөө.