“Хайрлан дуулах Эх орон” тэмцээнд Дорнод Ахлах сургуулийнхан 3-р байранд шалгарлаа.