“Дэлхийн усны өдөр”-ийг тохиолдуулан парламентийн мэтгэлцээн боллоо.