Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваанд амжилттай оролцлоо.