ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт боллоо.