3 сар 30, 2018 dornodedumn 0

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ   Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ Энэхүү журмаар Дорнод их сургуулийн харьяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий… Дэлгэрэнгүй