Захирлын алба

3 сар 22, 2018 dornodedumn 0

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ чанарын баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн нь: Холбогдох хууль тогтоомж, стратеги төлөвлөлт, бодлого хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд дотоодын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, чанарын баталгаажуулал,… Дэлгэрэнгүй