МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

11 сар 29, 2018 dornodedumn 0

Олон улсын нийтлэг жишиг хандлага, боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, боловсролын шинэчлэлийн үндсэн зарчимд нийцэхүйц нийгэм, эдийн засаг, бизнес, боловсролын шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлүүдэд тулгуурлан,… Дэлгэрэнгүй