Сургалтын бодлого төлөвлөлтийн алба

3 сар 22, 2018 dornodedumn 0

Сургалтын бодлого төлөвлөлтийн алба нь боловсролын талаарх хууль тогтоомж, дээд боловсролын шинэчлэлтэй нийцүүлэн сургалтын бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга арга зүйг… Дэлгэрэнгүй