Оны шилдэг зөвлөх багш 2018

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо молаөмлоаөм алраө маөмла маима өмоаиөма өмораиа өмаөм аө

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо

сөссөсөс өсорөхсоө срөхсорхөс өорсхоөрс өбсмбө сөо