Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн интеграцад Монгол улс, Дорнод аймгийн хөгжлийн бодлого ба оролцоо, боломж

Эрдэм шинжилгээний хурал

“Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн интеграцад Монгол улс, Дорнод аймгийн хөгжлийн бодлого ба оролцоо, боломж” сэдэвт бодлого боловсруулагч, эрдэмтэн судлаачдын олон улсын хурлын төлөөлөгчид Дорнод Их Сургуультай танилцлаа.

Posted by Дорнод их сургууль on Thursday, September 13, 2018

“Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн интеграцад Монгол улс, Дорнод аймгийн хөгжлийн бодлого ба оролцоо, боломж” сэдэвт бодлого боловсруулагч, эрдэмтэн судлаачдын олон улсын хурлын төлөөлөгчид Дорнод Их Сургуультай танилцлаа.