ТАРХАН СУУРЬШСАН БУРИАДУУД МОНГОЛД эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо.

ТАРХАН СУУРЬШСАН БУРИАДУУД МОНГОЛД эрдэм шинжилгээний бага хурал Дорнод Их Сургууль дээр зохион байгуулагдаж байна. Тус хуралд Япон улсын Шово эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн багш доктор, профессор Хүсэл, ахмад судлаач Д.Дамдинжав, судлаач Д.Байгалсайхан болон Дорнод Их Сургуулийн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутнууд оролцож байна.