“Багш нарын судалгаа, сургалтын аргазүйн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэл”-ээр онлайн семинар зохион байгууллаа.

ХБНГУ-ын Бохумын Их сургуулиас “Багш нарын судалгаа, сургалтын аргазүйн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэл”-ээр онлайн семинар зохион байгууллаа. Тус семинарт МУБИС-ийн ЕБС-ийн Англи хэлний багш нар, Дорнод их сургууль, Ховд их сургууль, МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн Архангай багшийн сургууль, МУИС-ын харьяа Завхан сургуулийн багш нар болон Дорнод аймгийн ЕБС-ийн багш нар оролцлоо.