МУИС-ийн Дүрмийн 5.4.1, 10.3 дахь заалт, МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-нь өдрийн хурлын 15 дугаар тогтоол болон МУИС-ийн Ректор Д.Бадарчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 31 ний А/50 тушаалаар “МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургууль”-ийг “МУИС-ийн Зүүн бүсийн сургууль” болгон нэршлийг өөрчиллөө