Дорнод Их Сургууль, Төгсөлтийн баярын ёслолын үйл ажиллагааг 2020 оны 06 сарын 17-ны өдөр Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалтай энэ цаг үед мэдээлэл технологийн тусламжтаайгаар онлайн хэлбэрээр зохион байгууллаа. Бакалавр болон магистрын хөтөлбөрөөр 200 орчим оюутан төгсөж байна. Төгсөгчид маань дипломоо гардан авсаар байна. Бид төгсөгчдөөрөө бахархдаг.