Төсөл хөтөлбөр

Дээд боловсролын тогтолцоонд "Ажлын байранд  суурилсан сургалт”-ыг нэвтрүүлэх Erasmus+MONGWBL төслийн ээлжит сургалт боллоо
ОХУ-ын аялал жуулчлалын Весь мир компани
“НОГООН МАРКЕТИНГ-2022” өдөрлөгийн үзэсгэлэн худалдаа
Газрын тосны амьдралын мөчлөг сэдэвт сургалтыг Дорнод аймгийн Халхгол, Матад сумдад зохион байгууллаа.
"Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх замаар төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь" төслийн үндэсний багийн хэлэлцүүлэг боллоо.
“МОНГОЛЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛЖ, ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” (MONGWBL)
“ТЭГШ ХАМРУУЛАХ БОЛОВСРОЛ БА ДЭМЖИХ ОРЧИН” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН БОЛЛОО.
Европын холбооны төсөл хэрэгжиж байна.
Introduction to the Erasmus+ MELINC project
ИРГЭДЭД УУЛ УУРХАЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ДӨРӨВ ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
“ERASMUS ПЛАС”-ИЙН MONGWBL ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗАРЛАГДСАН ТЕНДЕРТ "АЙ ТИ ЗОН" КОМПАНИ ШАЛГАРЛАА
Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх нь
INVITATION TO TENDER
Оюутны санаачлагыг дэмжих төсөл хөтөлбөр