Төсөл хөтөлбөр

Грек улсын Македонийн их сургуулиас зохион байгуулсан сургалт, туршлага судлах аялалд МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн багш, удирдлагын төлөөлөл хамрагдав.
МУИС-ийн Дорнод Аймаг Дахь Салбар Сургуулийн багш нарын "Эрдэм Шинжилгээний Хурал" боллоо
"BIALYSTOK (POLAND) International MELINC Event 19 -31 MARCH 2023"
Dornod SDS Спортын бага наадмын 2023
BIALYSTOK (POLAND) International MELINC Event 19 -31 MARCH 2023
Ажлын байранд суурилсан суралцахуй- Чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд бидний үүрэг оролцоо
Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд #Ажлын_байранд_суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь
“МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛЭН ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” төслийн дунд шатны үнэлгээ хийгдэж байна
Орчуулга, хятад хэл (Аялал жуулчлал) хөтөлбөрийн оюутан М.Баасанхүү:
Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл
АЖИЛ ОЛГОГЧДОД ЗОРИУЛСАН ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО
Дорнод их сургуулийн төгсөгчид тэргүүллээ.
Дээд боловсролын тогтолцоонд "Ажлын байранд  суурилсан сургалт”-ыг нэвтрүүлэх Erasmus+MONGWBL төслийн ээлжит сургалт боллоо
ОХУ-ын аялал жуулчлалын Весь мир компани
“НОГООН МАРКЕТИНГ-2022” өдөрлөгийн үзэсгэлэн худалдаа