Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд #Ажлын_байранд_суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь
Орчуулга, хятад хэл (Аялал жуулчлал) хөтөлбөрийн оюутан М.Баасанхүү:
Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төсөл
“Ажлын байранд суурилсан сургалтын туршилтын явц, үр дүн, бусад мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх боломж” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа
30 жилийн ойн ном
Дээд боловсролын тогтолцоонд "Ажлын байранд  суурилсан сургалт”-ыг нэвтрүүлэх Erasmus+MONGWBL төслийн ээлжит сургалт боллоо
ОХУ-ын аялал жуулчлалын Весь мир компани
Дорнод их сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт боллоо.
Дорнод их сургуульд 2022-2023 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөлгүйгээр их дээд сургуульд элсэх тухай
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ СУРГУУЛИУДТАЙ ХАМТАРСАН  2+2 ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ  2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.