ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  X  ОЛИМПИАД  /2015-2016/
ДОРНОД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  IX  ОЛИМПИАД /2014-2015/
ДОРНОД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  YII  ОЛИМПИАД /2012-2013/