ДОРНОД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  VI  ОЛИМПИАД /2011-2012/
ДОРНОД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  V ОЛИМПИАД
ДОРНОД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИКИЙН  II ОЛИМПИАД /2007-2008/