Бусад арга хэмжээ


ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН 1999 ОНЫ ТӨГСӨГЧ, БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМИЙН АХЛАХ БАГШ Б.ХУЛАН: НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ  ХҮМҮҮСИЙН ХАРЬЦАА, ХАНДЛАГААС Л ЭХЛЭЖ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ.

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН...

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН 1999 ОНЫ ТӨГСӨГЧ, БОЛОВСРОЛ...

"БАГА АНГИЙН БАГШ ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?"

"БАГА АНГИЙН БАГШ ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?"

Төгсөгч юу хийдэг вэ?