Дорнод их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль нь “UNFRIEND-цахим гэмт хэргээс сэргийлэх хөдөлгөөн”-д нэгдэн суралцагчдын дэвшүүлсэн уриалга