Захирлын мэндчилгээ

   МУИС-иар овоглосон Дорнод сургуулийн өнөөг хүртэлх ололт, амжилтыг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулсан үе үеийн удирдлагууд, эрдэмтэн багш нар, ажилчид, төгсөгчид, оюутнууд болон дотоод, гадаадын хамтрагчид та бүхний ажил үйлсд нь амжилт, амьдралд нь аз жаргал ерөөн мэндчилье.

   Манай сургууль анх Ардын боловсролын сайдын 1991 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 232 тоот тушаалаар “Багшийн сургууль” нэртэйгээр байгуулагдсанаас хойш эдүгээг хүртэл 30 гаруй жилийн түүхэнд дээд боловсролтой 3200 гаруй мэргэжилтнийг төгсгөж, эх орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн.

   Монгол Улсын Засгийн газраас шинэ сэргэлтийн бодлого, төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааг орон нутагт “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор” хэлбэрээр хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд гаргасан 293 дугаар тогтоолын дагуу Дорнод их сургууль нь 2022 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс Монгол Улсын Их Сургуулийн Дорнод аймаг дахь салбар сургууль болсон.

   МУИС-ийн алсын хараа, эрхэм зорилго, либерал арт уламжлалд суурилсан хөтөлбөрт нийцүүлэн бүс нутгийн хөгжлийг загварчлагч судалгааны их сургууль болох зорилго тавьж, сургалт судалгааны ажлыг улам бүр эрчимжүүлэн боловсролын үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх замаар нийгмийн хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангахад хувь оруулах нь бидний үүрэг билээ.

   Мөн бүс нутгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэхүйц чадварлаг багшлах хүний нөөцийг бэлтгэж ирсэн уламжлалаа хадгалж, улам чадавхжуулах, тасралтгүй хөгжүүлэх бодлогыг шинэ түвшинд хүргэхээр зорьж байна.

   Үүний тулд бид сургахуй болоод суралцахуйн чанарыг сайжруулж, сургуулийнхаа орчин нөхцөлийг шинэчилж, оюутан суралцагчдадаа суралцах, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

   Манай хамт олноос танд түгжрэл, стрессгүйгээр байгалийн сайхан, агаарын цэнгэгт Зүүн бүсийн оюуны төв болох МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуульд суралцах боломжийг, төрөөс танд орон нутагт суралцахыг дэмжин сургалтын төлбөрийн 50 хувийн хөнгөлөлтийг тус тус олгож буйг хэлэхэд таатай байна.

   Бидэнтэй нэгдэх суралцах хүсэлтэй оюутан залуус, мэддэг бүхнээ түгээх эрдэмтэн багш нар, судлаачид, хамтран ажиллах гадаад, дотоодын хамтрагчид зэрэг хэн бүхний өмнө сургуулийн маань үүд хаалга үргэлж нээлттэй, чанартай боловсролын үйлчилгээг хүргэхэд бид бэлэн гэдгээ илэрхийлж байна.

МУИС-ийн ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ Ч.УДВАЛНОРОВ(Ph.D)