Онлайн туслах

      Захирал         Сургалтын алба             ЭЗХАА             Хүний нөөц           МБ тэнхим           БС тэнхим            ХС тэнхим

 

 

 
Top Panel

Цэцэрлэг

Оюутан

Магистр

Хэвлэх үйлдвэр...

           ШИЛЭН ДАНС

 

  ЗАЙН СУРГАЛТ

      БАГШИЙН САЙТ

        ОЮУТНЫ САЙТ

Сургууль, цэцэрлэгүүд

Е-програм

Lecture Maker татах

Articulate studio татах

Snagit татах

Dreamviewer татах

Ulead video studio татах

 

 

Фото зураг

Веб холбоос

 

 

 

 

Холбогдох

+976 88580808

info @dornod.edu.mn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Хэрлэн сум 10-р баг