ДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ

ЗҮҮН БҮСИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИТ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ

АЛСЫН ХАРАА

Зүүн хойд азийн нээлттэй их сургууль болно

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг манлайлагч, шилдэг судлаач, бүтээгчдийг төрүүлнэ

ТӨСӨЛ

MONGWBL

WORK-BASED LEARNING FOR HIGHER EDUCATION SYSTEM IN MONGOLIA TOWARDS BETTER EMPLOYABILITY OF UNIVERSITY GRADUATES” (MONGWBL) PROJECT.