Багш, Математикийн боловсрол

Багш, Математик

Хөтөлбөрийн индекс: 011401

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Математик - 400, Физик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур  чадвар: 

 • Байгаль нийгэм, эдийн засгийн үзэгдэл процессийн математик загвар зохиох
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 • Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар
 • Мэргэжлийн гадаад хэлний  өндөр мэдлэг
 • Техник технологийн  ур чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Математикийн багш
 • Судлаач
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Арга зүйч
 • Сургалтын менежер