BIALYSTOK (POLAND) International MELINC Event 19 -31 MARCH 2023

МУБИС, МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургууль, Ховд аймаг дахь сургууль хамтран Европын холбооны +ЭРАСМУС хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Монгол улсад тэгш хамруулах боловсролын багш бэлтгэх төслийн хүрээнд "BIALYSTOK (POLAND) International MELINC Event 19 -31 MARCH 2023" арга хэмжээнд оролцож байна.