Монгол улсын Дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлсэн үр дүнгээ танилцууллаа.

Монгол улсын Дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлсэн үр дүнгийн хэлэлцүүлэг амжилттай болж өндөрлөлөө.
МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь салбар сургуулийн төлөөлөл нь ХААИС, СУИС, Отгонтэнгэр их сургууль, СЭЗИС болон өөрийн сургуулийн Аялал жуулчлалын мэргэжлийн хөтөлбөрт Ажлын байранд суурилсан сургалтыг туршин хэрэгжүүлсэн байдал, ололт амжилт, цаашид анхаарах зүйлсийг нэгтгэн танилцууллаа.
Ажлын байранд суурилсан сургалтыг дээд боловсролын салбарт нэвтрүүлсэнээр хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах чадварлаг мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргах боломж улам нэмэгдэж байна хэмээн төсөлд хамрагдсан их сургуулиудын оюутнууд, багш нар, ажил олгогчид дүгнэж байна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://mongwbl.mn цахим хуудаснаас авна уу.