Дүрэм, журам


Вэбэд орох журмуудыг 
Булгаа Булгамаа
 2021.02.25-ний 12:00 цагт багтаан илгээнэ үү?
  1. Оюутан элсүүлэх журам
  2. Бакалаврын орой, эчнээ,хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам
  3. Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам
  4. ДИС-д гадаад иргэнийг суралцуулах журам
  5. Хөтөлбөрийн хорооны журам
  6. Номын сангийн журам
  7. Оюутны дотуур байрны журам
  8. Суралцагч шилжүүлэн суралцах журам
  9. Суралцагчдад тэтгэлэг олгох журам зэрэг журмуудыг .pdf өргөтгөлд хувиргаж #Мэдээллийн_технологийн_багт илгээнэ үү?