• АЛСЫН ХАРАА

  Зүүн хойд азийн нээлттэй их сургууль болно


 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг манлайлагч, шилдэг судлаач, бүтээгчдийг төрүүлнэЦАХИМ ТӨГСӨЛТ 2021

ЦАХИМ ТӨГСӨЛТ 2021

ДУУ ХӨГЖМИЙН БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ЭРЭЛТТЭЙ БАЙНА.

ДУУ ХӨГЖМИЙН БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ЭРЭЛТТЭЙ БАЙНА.

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН 1999 ОНЫ ТӨГСӨГЧ, БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМИЙН АХЛАХ БАГШ Б.ХУЛАН: НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХҮМҮҮСИЙН ХАРЬЦАА, ХАНДЛАГААС Л ЭХЛЭЖ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ.

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН...

Дорнод их сургууль Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001 хэрэгжүүлэхээр боллоо

Дорнод их сургууль Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001...

Даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай...

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал


ЗОРИЛГО

2020-2021 оны хичээлийн жилийн

Хувь хүний чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих

ЗОРИЛТ

 • Цахим болон танхимын хосолсон сургалтын чанар, орчин, нөхцлийг олон улсын жишигт нийцүүлэх
 • Хэлэлцүүлэгт суурилан сургалтын хөтөлбөрийг 21-р зууны хувь хүний чадамжид чиглүүлэн хөгжүүлэх
 • Хөтөлбөрийн багт суурилан багшлахуй ба суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутан өөрийн удирдлагатай суралцах болон бие даан хөгжих арга зүй, орчин нөхцлийг бий болгох
 • Олон улстай хамтран хэрэгжүүлэх /2+2/ сургалтын хөтөлбөрүүдийг сэргээх, нэмэгдүүлэх
 • Ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулах
 • Зүүн бүс дэх боловсролын болон бусад мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, мэргэшүүлэх сургалтууд зохион байгуулах