• АЛСЫН ХАРАА

  Зүүн хойд азийн нээлттэй их сургууль болно


 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг манлайлагч, шилдэг судлаач, бүтээгчдийг төрүүлнэДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮДДЭЭ ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА

ДОРНОД ИХ СУРГУУЛЬ 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ...

Төгсөгч бидний бахархал

Төгсөгч бидний бахархал

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх нь

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол...

Мэдээллийн технологи

Мэдээллийн технологи


ЗОРИЛГО

2020-2021 оны хичээлийн жилийн

Хувь хүний чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих

ЗОРИЛТ

 • Цахим болон танхимын хосолсон сургалтын чанар, орчин, нөхцлийг олон улсын жишигт нийцүүлэх
 • Хэлэлцүүлэгт суурилан сургалтын хөтөлбөрийг 21-р зууны хувь хүний чадамжид чиглүүлэн хөгжүүлэх
 • Хөтөлбөрийн багт суурилан багшлахуй ба суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутан өөрийн удирдлагатай суралцах болон бие даан хөгжих арга зүй, орчин нөхцлийг бий болгох
 • Олон улстай хамтран хэрэгжүүлэх /2+2/ сургалтын хөтөлбөрүүдийг сэргээх, нэмэгдүүлэх
 • Ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулах
 • Зүүн бүс дэх боловсролын болон бусад мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, мэргэшүүлэх сургалтууд зохион байгуулах