• АЛСЫН ХАРАА

  Зүүн хойд азийн нээлттэй их сургууль болно


 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг манлайлагч, шилдэг судлаач, бүтээгчдийг төрүүлнэДорнод их сургууль Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001 хэрэгжүүлэхээр боллоо

Дорнод их сургууль Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001...

Даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Даралтат хөгжмийн богино хугацааны сургалтыг амжилттай...

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажил

Багш, биеийн тамирын боловсрол

Багш, биеийн тамирын боловсрол


ЗОРИЛГО

2020-2021 оны хичээлийн жилийн

Хувь хүний чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих

ЗОРИЛТ

 • Цахим болон танхимын хосолсон сургалтын чанар, орчин, нөхцлийг олон улсын жишигт нийцүүлэх
 • Хэлэлцүүлэгт суурилан сургалтын хөтөлбөрийг 21-р зууны хувь хүний чадамжид чиглүүлэн хөгжүүлэх
 • Хөтөлбөрийн багт суурилан багшлахуй ба суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутан өөрийн удирдлагатай суралцах болон бие даан хөгжих арга зүй, орчин нөхцлийг бий болгох
 • Олон улстай хамтран хэрэгжүүлэх /2+2/ сургалтын хөтөлбөрүүдийг сэргээх, нэмэгдүүлэх
 • Ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулах
 • Зүүн бүс дэх боловсролын болон бусад мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, мэргэшүүлэх сургалтууд зохион байгуулах