МУИС-ИЙН ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТРАН ДОРНОД АЙМГИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭР, БОХИРДЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОДРУУЛАХ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАРХАЛТЫН СУДАЛГААГ ХИЙХЭЭР ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.
Дорнод аймагт МУИС-ийн нэрэмжит “ЭЕШ-2024” сорилго шалгалтыг амжилттай зохион явууллаа
МУИС-ИЙН ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГУУЛИЙН САНААЧЛААГААР ДОРНОД АЙМАГТ БАЙГАЛИЙН УХААН, МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН СУРГАЛТ, БАЙГАЛИЙН УХААН, МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЕШ ӨГӨХ СУРАГЧДЫН СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫГ АХИУЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ, МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ СОРИЛГО "ЭЕШ-2024" ЗЭРЭГ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО.
МУИС-ийн Оюутны хөгжлийн төвийн эрхлэгч доктор М.Эрдэнэчимэг, хэрэглэгчдэд үйлчлэх мэргэжилтэн С.Дэлгэр, Хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээний мэргэжилтэн Ж.Оюунбилэг нар Зүүн бүсийн сургуульд 2024 оны 4 дүгээр сарын 5, 6-ны өдрүүдэд ажиллалаа.
МУИС-ийн Бодлогын судалгааны лабораторийн менежер Х.Анхбилэг МУИС-ийн Зүүн бүсийн сургуулийн багш нарт 2024 оны 04 дүгээр сарын 6-7-ны өдрүүдэд судалгааны өгөгдлийг ойлгох болон EViews програм дээр судалгааны өгөгдөл хэрхэн боловсруулах талаар сургалт зохион байгууллаа.
Marketing day-2024
“Эрүүл оюутан” төслийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 2024
МУИС-ийн Дүрмийн 5.4.1, 10.3 дахь заалт, МУИС-ийн  Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-нь өдрийн хурлын 15 дугаар тогтоол болон МУИС-ийн Ректор Д.Бадарчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 31 ний А/50 тушаалаар “МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургууль”-ийг “МУИС-ийн Зүүн бүсийн сургууль” болгон нэршлийг өөрчиллөө
“Оюутны намрын ажил 2023”
Монгол улсын Дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлсэн үр дүнгээ танилцууллаа.