Нягтлан бодох бүртгэл

Хөтөлбөрийн индекс: 041101

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Нийгмийн тухай мэдлэг - 400, Математик - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар :

 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хөтлөн явуулах
 • Олон улсад нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг хий
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг боловсруулж, бизнесийн амжилтын түлхүүр болгон ашиглах загварчлах
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 • Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Нягтлан бодогч
 • Санхүүгийн менежер
 • Эдийн засагч
 • Банкны теллер
 • Касс, нярав
 • Борлуулалт, маркетингийн менежер
 • Шинжээч, аудитор