Орчуулагч, хятад хэл

Хөтөлбөрийн индекс: 023101

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт: Монгол хэл - 400, Гадаад хэл - 400

Хөтөлбөрөөр олгох ур  чадвар: 

 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Санаачлага, эрсдэл хүлээх чадвар
 • Ам, бичгээр харилцах техник технологийн дэвшлийг ашиглах, боловсруулах, тайлагнах, илтгэх
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Нийгмийн идэвхтэй, багаар ажиллах чадвар
 • Хувь хүний соёл, харилцааны ур чадвар
 • Дүн шинжилгээ хийж зөв шийдвэр гаргах чадвар
 • Олон улсын болон үндэстний харилцааны соёл, ёсзүйг ойлгох чадвар
 • Асуудлыг шийдвэрлэх ур чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр:

 • Хятад хэлний орчуулагч
 • Судлаач
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын менежер