Засгийн газраас олгогдох дараах тэтгэлэг, хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой

Мөн сургуулийнхаа үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг www.dornod.edu.mn сайтаас авч, бусдад түгээж байхыг хүсье.